منبع: کانون فرهنگی هنری حضرت ابوالفضل (ع) مهرجان
برچسب ها : عکس یادگاری برچسب ها : مهرجان برچسب ها : رجبعلی حشمتی برچسب ها : مراسم ختم