به گزارش کویرنگین، در طی این روزها شاهد نزول آسمانی در شهرستان خوروبیابانک هستیم، بارانی که هر قطره اش به دل مردم کویرنشین شور و نشاط فراوان می بخشد.

در طی این روزها یعنی روزهای 16، 17 و 18 آبان (از شنبه تا دوشنبه) ریزش باران های پراکنده ای را در سطح شهرستان شاهد بوده ایم که بنا به گزارش اداره هواشناسی خوروبیابانک، روستای بازیاب بیشترین مجموع این بارندگی ها در طی این سه روز یعنی 6 میلیمتر و کمترین آن بعد از میان آباد گود که صفر گزارش شده است روستای بیاضه با 0.5 میلیمتر می باشد.

البته یادآور می شویم که در تاریخ 10 آبان 94 یعنی هفته ی گذشته بارش باران برای یک روز در شهر فرخی به میزان 24.5 میلیمتر بود که 4 برابر مجموع سه روز بارندگی روستای بازیاب می باشد. البته این میزان بارندگی در شهر فرخی باعث جاری شدن سیل و خسارات مالی فراوانی شد.

با تشکر از شما/مدیریت کویر، نگین اصفهان
برچسب ها : هواشناسی برچسب ها : بارندگی برچسب ها : آمار بارندگی برچسب ها : خور برچسب ها : ایراج برچسب ها : جندق برچسب ها : فرخی برچسب ها : مصر برچسب ها : خنج برچسب ها : بازیاب برچسب ها : مهرجان برچسب ها : گرمه برچسب ها : چاه ملک برچسب ها : میان آباد گود برچسب ها : هفتومان برچسب ها : بیاضه برچسب ها : اردیب