نسیم خور-این مرد وقتی متوجه شد راننده اتوبوس هنگام رانندگی سکته کرد، دست به کار بزرگی زد. 55 ساله است و سال‌های زیادی از زندگی‌اش را پشت فرمان تریلی در جاده‌های کشور سپری کرده است.

55 ساله است و سال‌های زیادی از زندگی‌اش را پشت فرمان تریلی در جاده‌های کشور سپری کرده است. شامگاه جمعه، 26 تیرماه اما برای عطا‌الله شب دیگری بود.