32 کیلومتر از راههای شهرستان خور و بیابانک خط کشی شد

 رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان خوروبیابانک از پایان خط کشی محورهای خور به طبس، خور به مهرجان خبر داد و گفت: وجود خط کشی ضریب ایمنی و دید در شب را تا حد بسیار زیادی افزایش می دهد.
علی اصغر رییسی افزود: همچنین خط کشی جاده ها سبب هدایت رانندگان در مسیر خود و نظم ترافیکی را به دنبال دارد.
وی اعتبار اجرای این طرح را افزون بر0 60 میلیون ریال عنوان کرد.
وی یادآور شد: در اجرای این طرح 20 کیلومتر از محور خور به طبس و 12 کیلومتر دیگر در محور خور به روستای مهرجان خط کشی شد.
به گفته ی رییسی شهرستان خوروبیابانک بیش از 700 کیلومتر راه مواصلاتی شهری و روستایی دارد.

منبع: پایگاه خبری خور

برچسب ها : خط کشی برچسب ها : شهرستان خوروبیابانک برچسب ها : راه و شهرسازی برچسب ها : اخبار کوتاه