برگزاری دعای ندبه در آخرین جمعه ماه صفر

به گزارش کویرنگین، در آخرین جمعه ماه صفر در مسجد حضرت ابوالفضل (ع) مهرجان دعای ندبه برگزار گردید. این مراسم از ساعت 7 صبح روز جمعه مصادف با 28 آذر 93 برگزار گردید و در پایان مراسم نیز از تمامی حضار به صرف صبحانه پذیرایی به عمل آمد.