عصر روز گذشته قبور مطهر شهدای روستاهای جنوبی غبارروبی و عطر افشانی شد.

روز گذشته و در ایام الله دهه ی فجر قبور مطهر شهدای روستاهای جنوبی شهرستان خوروبیابانک از جمله دهستان نخلستان مهرجان و روستاهای بیاضه، گرمه، عروسان و نیشابور غبارروبی و عطرافشانی شد. 

تصاویر این خبر توسط آقای حسن سیف ارسال گردیده که کمال تشکر را از ایشان داریم.