جلسه بسیج با محوریت: نظم، آرامش و امنیت در روزهای آتی محرم برگزار گردید.

به گزارش کویرنگین، این جلسه با فرمانده ای پایگاه بسیج شهید صدوقی مهرجان و جمعی از بسیجیان در شبستان مسجد جامع مهرجان برگزار گردید. در این جلسه ابوالفضل شمسایی فرمانده پایگاه با اشاره به نزدیک شدن اواخر دهه ی اول محرم و افزایش لحظه به لحظه ی جمعیت در روستا سخنانی را درباره حفظ نظم، آرامش و امنیت با بسیجیان حاضر در جلسه مطرح نمود و خواستار همکاری برادران بسیجی با نیروهای مشخص شده در این بخش شد.

در این مراسم برادر بسیجی آقای محمدجواد اقبال نیز در نظرات خود به توجه بیش از پیش نیروها اشاره و تأکید نمود.