چه شب است یا رب امشب که شکسته قلب یاران

چه شبى که فیض و رحمت، رسد از خدا چو باران

چه شبى که تا سحرگاه ، زفرشتگان «الله»

برکات آسمانى، برسد به جان نثاران . . .
برچسب ها : متن در مورد شب قدر برچسب ها : اس ام اس در مورد شب قدر برچسب ها : عکس در مورد شب قدر