شکر ... که خدا هست
و او جبران تمام دلتنگی ها و مرهم تمام زخمهاست …
هر وقت دلت خواست ، مهمانش کن
در بهترین جایی که او می پسندد ، در قلبت …
و به دستان خالی ات نگاه نکن ،
تو فقط خانه ی دلت را برایش نگهدار ،
اسباب پذیرایی با اوست
برچسب ها : متن زیبا برچسب ها : متن رمضان برچسب ها : اس ام اس زیبا برچسب ها : اس ام اس رمضان برچسب ها : تصویر رمضان برچسب ها : تصویر زیبا