یا صاحب الزمان (عج) دگر بس است جدایی، خدا کند که بیایی

 
برچسب ها : مهدی (عج)