نذورات جمع آوری شده محرم برای ستاد بازسازی عتبات عالیات شهرستان خوروبیابانک به 166،708،000 ریال رسید

به گزارش کویرنگین، به نقل از ستاد بازسازی عتبات عالیات شهرستان خوروبیابانک، مبلغ نذورات نقدی و غیر نقدی شهرها و روستاهای شهرستان خوروبیابانک به مبلغ 166،708،000 ریال به حروف یکصد و شصت و شش میلیون و هفتصد و هشت هزار ریال رسید.

گزارش کامل نقد و غیر نقد نذورات به تفکیک شهرها و روستاها در جدول زیر قابل مشاهده می باشد
برچسب ها : اخبار شهرستان برچسب ها : ستاد بازسازی عتبات عالیات برچسب ها : نذورات برچسب ها : محرم