آقای غلامرضایی مردی از خظه ی کویری ایران زمین، با هنرمندی خود بر روی ضایعات نمک های کویری و نخل خرما آثار زیبایی را پدید آورده است.

به گزارش کویرنگین در سفری که آقای سلیمان جلالی مدیریت وب فروی نیوز به کویر خور داشتند از آشنا شدن خود با آقای غلامرضایی خبر دادند که مردی بسیار هنرمند و خوش ذوق می باشد.

ایشان از ضایعات نمک های کویری و نخل خرما آثار زیبایی را خلق نموده که نه تنها برای مردم منطقه شهرستان خوروبیابانک بلکه برای سایر مردم استان اصفهان و کشور عزیزمان ایران اسلامی نیز قابل توجه و مورد استقبال بوده است.

به گفته فروی نیوز، آقای غلامرضایی پذیرای هر گونه سفارش و طرح از جانب شما می باشد.

شماره تماس آقای غلامرضایی 09133233785