به گزارش سفیرخور و بیابانک مرحله اول عملیات کاشی کاری گنبد امامزاده کمال الدین سید داود (علیه السلام) شهر خور به پایان رسید.

مجتبی بابایی رئیس اداره اوقاف و امور خیریه خوروبیابانک با بیان این مطلب به خبرنگار سفیرخور و بیابانک گفت: عملیات کاشی کاری گنبد امامزاده سید داود از مهرماه سال جاری به مساحت 350 مترمربع آغاز شد و پس از 100 روز به پایان رسید.

بابایی افزود: