عملیات اجرایی تاسیس اقامتگاه بوم گردی حوض حاجی مهرجان به مراحل پایانی نزدیک میشود+تصاویر

گردشگری روستایی و اقتصاد گردشگری در حال تبدیل شدن به یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی می­باشد. افزون بر این بسیاری از