علی کریمی از فوتبال خداحافظی کرد

ایران در دومین حضور، چهارم شد

ایران نایب قهرمان کشتی آزاد نوجوانان جهان شد

آمریکا قهرمان لیگ جهانی والیبال 2014 شد

علی کریمی از فوتبال خداحافظی کرد

علی کریمی برای همیشه از دنیای فوتبال خداحافظی کرد.

علی کریمی،